Així com cau l'onada
i es fon en el mar,
recuperant la forma
del que sempre ha estat - aigua -;
igualment a la meditació
cau la ment
i es fon en l'ésser,
recuperant la forma
del que sempre va ser - consciència -.

@Somanhel
Fotografia: @rcanadell74
Así como cae la ola
y se funde en el mar, 
recuperando la forma de lo que siempre ha sido - agua -; 
igualmente en la meditación
cae la mente
y se funde en el ser, 
recuperando la forma de lo que siempre fue - conciencia -. 

@Somanhel