Faula de les cicatrius dels claus

mandala reutilitzable«Aquesta és la història d’una noia que tenia molt mal caràcter. El seu pare li va donar una bossa de claus i li va dir que cada vegada que perdés la paciència, hauria de clavar un clau darrere la porta.

El primer dia, la noia va clavar 37 claus. Durant els dies que van seguir, a mesura que aprenia a controlar les seves emocions, clavava cada vegada menys claus. Va descobrir que era més fàcil dominar la seva ràbia que clavar claus darrera la porta.

Va arribar el dia en què va poder controlar el seu mal geni durant tot el dia. Aleshores el seu pare li va suggerir que retirés un clau per cada dia que aconseguís dominar el seu mal caràcter.

Els dies van passar, i un dia va poder anunciar al seu pare que no quedaven claus per retirar. El pare la va prendre de la mà, la va portar fins a la porta i li va dir: “Has treballat dur, filla meva, però mira aquests forats que hi ha a la fusta: mai més serà la mateixa. Cada vegada que perds la paciència, deixes cicatrius com les que veus aquí. Pots insultar algú i demanar perdó pel que li has dit, però la cicatriu perdurarà per sempre ».

Fàbula Zen

 

Fábula de las cicatrices de los clavos

mandala reutilitzable«Esta es la historia de una muchacha que tenía muy mal carácter. Su padre le dio una bolsa de clavos y le dijo que cada vez que perdiera la paciencia, debería clavar uno detrás de la puerta.

El primer día, la muchacha clavó 37 clavos. Durante los días que siguieron, a medida que aprendía a controlar sus emociones, clavaba cada vez menos clavos. Descubrió que era más fácil dominarse que clavar clavos detrás de la puerta.

Llegó el día en que pudo controlar su carácter durante todo el día. Su padre le sugirió que retirara un clavo por cada día que lograra dominarse.

Los días pasaron, y pudo anunciar a su padre que no quedaban clavos por retirar. El hombre la tomó de la mano, la llevó hasta la puerta y le dijo: “Has trabajado duro, hija mía, pero mira esos hoyos en la madera: nunca más será la misma. Cada vez que pierdes la paciencia, dejas cicatrices como las que aquí ves. Puedes insultar a alguien y retirar lo dicho, pero la cicatriz perdurará para siempre».

Fábula Zen