Indagació [II] Qui sóc jo?

FullSizeRender (1)

Mirador d’Urueña (Valladolid) Foto: Camí Endins

Si indagar és investigar sobre alguna cosa que està oculta, haurem de ser com els exploradors, als que els guia l’anhel de descobrir coses fins aleshores desconegudes. Van a la recerca d’alguna cosa que creuen que existeix, que està oculta i volen treure-ho a la llum. A mesura que avancen van deixant allò conegut perquè els guia descobrir el que està més enllà. Per això el seu progrés l’orienta allò que no és; el camí de l’explorador està marcat pels “no”, perquè a mesura que avancen aniran descartant, i deixant enrere allò ja conegut.

Aquesta actitud de l’explorador s’assembla a l’exercici d’indagar, però per a aquest exercici no cal moure’s ni caminar fora d’un mateix, al contrari, cal deixar-se guiar pel nostre anhel, que ens porta al nostre centre.

El punt de partida és la pregunta qui sóc jo? És la pregunta per l’Ésser, per la Natura Primordial, pel més central d’un mateix. Totes les altres preguntes es deriven d’aquesta. I tenim l’experiència que aquesta pregunta, més o menys manifesta, sorgeix en els moments de confusió, en què sembla que tot perd sentit, en els quals un ja ha esgotat les vies per explicar-se les coses que li passen.

Per a la nostra ment analítica això és un embolic irresoluble i fuig del que considera confusió, intentant respondre per omplir el buit mental. I comença a respondre amb avidesa i rapidesa, acudint a allò extern: sóc fill de, pare de, la meva professió és, sóc d’aquesta manera o de l’altra, estic d’acord amb i en desacord amb, perquè jo sóc així. I ens enganyem creient que ens donem una resposta perquè creiem que d’aquesta manera ens identifiquem i ja sabem qui som i els altres també ho saben. Però qualsevol resposta només seria, i només pot ser, una opinió, una idea o un altre concepte … i estaríem en el punt de partida.

Havíem dit que aquesta pregunta no és per a la nostra ment analítica. La resposta ve d’obrir camí a la ment intuïtiva, que és la més assenyada. La resposta és “no ho sé” i justament en aquest “no ho sé” hi ha la certesa que la pregunta és la resposta: Jo sóc alguna cosa, em percebo que existeixo, que sóc. És la intuïció més clara que tinc de mi mateix. És, a més, immediata; ningú ens ho ha ensenyat: em sento existint. És a dir, la pregunta què sóc? no es respon; es viu; perquè ja som; o millor, ens viu a nosaltres, perquè som això que intuïm.

Situar-se en la pregunta-resposta “jo sóc” suposa estar en el moment present, sense aferrar-se a cap intenció, sense deixar-se portar pel pensament d’estar fent alguna cosa especial. És estar internament aquietat i veure passar els pensaments sense aferrar-se a ells.

Requereix una mica de disciplina i atenció. És quedar-se quiet i assistir a l’enorme joc de la ment, carregada de pensaments, emocions, sentiments, records, creences, i anar rebutjant tot el que apareix, perquè tot allò que puguem definir o posar nom és una cosa que nosaltres mateixos fem; és producte de la nostra ment. No són les creences, ni les idees que ens formem, ni les imatges, ni els records, ni tan sols el cos. No sóc ni els sentiments, ni les emocions, ni els pensaments. Tot això passa, tot això ho fabriquem nosaltres, tot això succeeix, però no sóc jo.

La indagació cap a “què sóc jo?” és un continu anar traient capes i capes. Hem d’observar i anar dient això no és, quan vingui un intent de definició; això no és, quan vingui una explicació en forma de record; això no és, quan aparegui la teoria apresa. Res d’això sóc, Què sóc? Allò que observa, allò que és testimoni, allò que veu… Allò que no pot ser trobat objectivament. Sóc allò on succeeix tot això. És com la pantalla de cinema, on es projecten milers d’imatges, on succeeixen moltes coses, però ella és testimoni del que succeeix, sense ella no hi hauria projecció, però no es crema quan hi ha un incendi ni s’inunda quan hi ha una tempesta.

Contràriament al que estem acostumats, descobrirem que el “jo sóc”, el si mateix, la naturalesa primordial que sóc no té forma, és una intuïció sorgint des de dins, sense forma i com buit. Si se li troba alguna forma és merament un pensament. És el Silenci, on no arriben les paraules ni les formes.

Hilario Ibáñez (Camí Endins)

Indagación [II] ¿Quién soy yo?

FullSizeRender (1)

Mirador de Urueña (Valladolid) Foto: Camí Endins

Si indagar es investigar sobre algo que está oculto, deberemos ser como los exploradores, a los que guía el anhelo de descubrir cosas hasta entonces desconocidas. Van en busca de algo que creen que existe, que está oculto y quieren sacarlo a la luz. A medida que avanzan van dejando lo conocido porque les guía descubrir lo que está más allá, por eso su avance lo orienta lo que no es; el camino del explorador está marcado por los “noes”, porque a medida que avanzan irán descartando, y dejando atrás lo ya conocido.

Esta actitud del explorador se parece al ejercicio de indagar, pero para este ejercicio no hay que moverse ni caminar fuera de uno mismo, al contrario, hay que dejarse guiar por nuestro anhelo, que nos lleva a nuestro centro.

El punto de partida es la pregunta ¿qué soy yo? Es la pregunta por el Ser, por la Naturaleza Primordial, por lo más central de uno mismo. Todas las demás preguntas se derivan de ésta. Y tenemos la experiencia de que esta pregunta, más o menos manifiesta, surge en los momentos de confusión, en los que parece que todo pierde sentido, en los que ya uno ha agotado las vías para explicarse las cosas que le pasan.

Para nuestra mente analítica esto es un lío irresoluble y huye de lo que considera confusión, intentando responder para llenar el vacío mental. Y empieza a responder con avidez y premura, acudiendo a lo externo: soy hijo de, padre de, mi profesión es, soy de esta manera o de la otra, estoy de acuerdo con y en desacuerdo con, porque yo soy así. Y nos engañamos creyendo que nos damos una respuesta porque creemos que de ese modo nos identificamos y ya sabemos y saben los demás quiénes somos. Pero cualquier respuesta sólo sería, y sólo puede ser, una opinión, una idea u otro concepto…y estaríamos en el punto de partida.

Habíamos dicho que esta pregunta no es para nuestra mente analítica. La respuesta viene de abrir camino a la mente intuitiva, que es la más sensata. La respuesta es “no lo sé” y justamente en este “no lo sé” está la certeza de que la pregunta es la respuesta: Yo soy algo, me percibo que existo, que soy. Es la intuición más clara que tengo de mí mismo. Es, además, inmediata; nadie nos lo ha enseñado: me siento existiendo. Es decir, la pregunta ¿qué soy? no se responde; se vive; porque ya somos; o mejor, nos vive a nosotros, porque somos eso que intuimos.

Situarse en la pregunta-respuesta “yo soy” supone estar en el momento presente, sin aferrarse a ninguna intención, sin dejarse llevar por el pensamiento de estar haciendo algo especial. Es estar internamente aquietado y ver pasar los pensamientos sin aferrarte a ellos.

Requiere un poco de disciplina y atención. Es quedarse quieto y asistir al enorme juego de la mente, cargada de pensamientos, emociones, sentimientos, recuerdos, creencias, e ir desechando todo lo que aparece, porque todo aquello que podamos definir o poner nombre es algo que nosotros mismos hacemos; es producto de nuestra mente. No son las creencias, ni las ideas que nos formamos, ni las imágenes, ni los recuerdos, ni siquiera el cuerpo. No soy ni los sentimientos, ni las emociones, ni los pensamientos. Todo eso ocurre, todo eso lo fabricamos nosotros, todo eso sucede, pero no soy yo.

La indagación hacia “¿qué soy yo?” es un continuo ir quitando capas y capas, hemos de observar e ir diciendo esto no es, cuando venga un intento de definición; esto no es, cuando venga una explicación en forma de recuerdo; esto no es, cuando aparezca la teoría aprendida. Nada de eso soy ¿Qué soy? Aquello que observa, aquello que es testigo, aquello que ve… Aquello que no puede ser hallado objetivamente. Soy aquello donde sucede todo eso. Es como la pantalla de cine, donde se proyectan miles de imágenes, donde suceden muchas cosas, pero ella es testigo de lo que sucede, sin ella no habría proyección, pero no se quema cuando hay un incendio ni se inunda cuando hay una tempestad.

Contrariamente a lo que estamos acostumbrados, descubriremos que el “yo soy”, el sí mismo, la naturaleza primordial que soy no tiene forma, es una intuición surgiendo desde dentro, sin forma y como vacío. Si se le encuentra alguna forma es meramente un pensamiento. Es el Silencio, donde no llegan las palabras ni las formas.

Hilario Ibáñez

Espai de silenci: Casa Vilalta

Molt bon dia!

Aquest curs us anirem proposant espais de silenci que mereixen ser compartits.

Avui us presentem CASA VILALTA.

Camí Endins ha tingut el plaer de participar d’algunes activitats formatives i de silenci que s’hi han organitzat des de Casa Vilalta. En Pep i na Cesca són dos amfitrions que aconsegueixen fer senzill l’accés a l’interior de cadascuna. És un veritable regal poder romandre un cap de setmana en aquesta casa al bell mig del Solsonès, una casa de pagès rehabilitada amb un gust exquisit en acord a l’essència del projecte Casa Vilalta: espai natural de pau i silenci per a l’acolliment espiritual.

Per a més informació podeu visionar aquest video:

[Qui sóc jo?] Anàlisi versus Indagació

gris2231

Qui més qui menys, crec que tots, d’una manera o altra, ens fem preguntes tan fonamentals com: “què sóc jo?” o, més apropiadament, “Qui sóc jo?“, “Quina és la meva veritable naturalesa?”, “Per què vaig néixer?”, “Per què he de morir? “,” Quina és la meva relació amb els meus semblants? “… Ser humà significa fer-se aquestes preguntes. I probablement, el no fer-les o ocultar-les és font de patiment. Inevitablement, cadascuna se les respon com pot.

També hi ha preguntes més quotidianes: “Per què em passa això a mi?” “Què és el que he fet jo perquè em passi tot això? ” … si hagués fet o deixat de fer tal cosa m’hagués anat millor “. Donem voltes i voltes als mateixos temes sense solució de continuïtat. Pensament rere pensament ens veiem immerses en una roda sense sortida, encara que això sí, ens entretenim pensant sobre el que va poder haver sigut i no ho va ser, sobre el que serà i sobre el que hauria de ser.

Però tenim l’experiència que així no es resol res. Acudim a experts, anàlisi, ensenyaments, intentant trobar la resposta, però és un carreró sense sortida. A vegades trobem una mena de resposta, però veiem que sempre és incompleta i/o poc satisfactòria… Però pot ser que passi això perquè emprem un mètode inadequat: l’anàlisi.

L’anàlisi és un estudi minuciós de les parts d’una cosa; és quelcom així com voler desfer l’embolic, descomponent en parts el que volem conèixer. Agafem un objecte i tractem d’entendre, distingint i separant les seves parts, valorant, comparant, jutjant a través de la raó analítica…

Davant les preguntes que ens hem fet anteriorment, també diem: espera, que anem a analitzar. És a dir, anem a veure què és la vida, o el jo o la mort, o la meva veritable naturalesa com si tot això estigués fora de nosaltres, com si fos un objecte més que veiem, toquem i podem descompondre per analitzar-lo. És a dir, apliquem el mateix mètode per analitzar el mecanisme d’un cotxe que per analitzar què sóc… i aquí pot romandre l’error.

Perquè la pregunta què sóc no és tractar sobre un objecte, una cosa exterior a mi mateix. I per això la resposta no pot consistir en dir la meva edat, la meva procedència, el meu treball, si sóc pare o mare o fill de, etc. Quan ens preguntem per la nostra pròpia naturalesa, ens estem preguntant sobre el mateix que es fa la pregunta. És com si l’ull es preguntés què és la visió.

Per tant cal emprar un altre mètode, que deixi de banda el pensament, la raó, l’anàlisi i ajudi a accedir al que realment som, a la nostra natura primordial o al nostre Ésser. És a dir, que no dirigeixi la ment cap als objectes, l’extern, sinó cap a la font de tot, que està en un mateix. L’ésser humà posseeix en el fons de sí mateix l’essencial de tota saviesa. Ho sàpiga o no, la veritat està en ell mateix i en cap altre lloc.

Ha de ser un mètode que es deixi portar per la intuïció, l’observació i la contemplació, que faciliti el situar-se com a testimoni del que esdevé. Aquest mètode és la indagació, que com defineix el diccionari és un conjunt d’investigacions que es duen a terme per accedir a un assumpte ocult o secret. Hem d’emprar la ment, però hem d’utilitzar-la per poder accedir a un lloc més enllà d’ella mateixa, que per això mateix no és objecte d’anàlisi, i per això es queda sense paraules per poder respondre … és el paper del silenci.

Però d’això en parlarem un altre dia.

Hilario Ibáñez

[Indagación I] Análisis versus Indagación

bosc

Estremar (Os Ancares, Lugo) Foto: Camí Endins

Quien más quien menos, creo que todos, de un modo u otro, nos hacemos preguntas tan fundamentales como: “¿quién soy yo?” o, más apropiadamente, “¿qué soy yo?“, “¿cuál es mi verdadera naturaleza?“, “¿por qué nací?“, “¿por qué debo morir?“, “¿cuál es mi relación con mis semejantes?“… Ser humano significa hacerse estas preguntas. Y probablemente, el no hacerlas u ocultarlas es fuente de sufrimiento. Inevitablemente, cada uno se las responde como puede.

También hay preguntas más cotidianas: “¿Por qué me pasa esto a mí?” “¿qué es lo que he hecho yo para que me suceda todo esto?” “…si hubiera hecho o dejado de hacer tal cosa me hubiera ido mejor”. Damos vueltas y vueltas a los mismos temas sin solución de continuidad. Pensamiento tras pensamiento nos vemos metidos en una rueda sin salida, aunque eso sí, nos lo pasamos muy entretenidos pensando sobre lo que pudo haber sido y no fue, sobre lo que será y sobre lo que debería ser.

Pero tenemos la experiencia que así no se resuelve nada. Acudimos a expertos, análisis, enseñanzas, intentando encontrar la respuesta, pero es un callejón sin salida, a veces encontramos una especie de respuesta, pero vemos que siempre es incompleta y/o poco satisfactoria… Pero puede ser que ocurra esto, porque quizás empleemos un método inadecuado: el análisis.

El análisis es un estudio minucioso de las partes de una cosa; es algo así como deshacer el lío, descomponiendo en partes lo que queremos conocer. Cogemos un objeto y tratamos de entenderlo, distinguiendo y separando sus partes, valorando, comparando, juzgando a través de la razón analítica…

Ante las preguntas que nos hemos hecho anteriormente, también decimos: Espera, que vamos a analizar. Es decir, vamos a ver qué es la vida, o el yo o la muerte, o mi verdadera naturaleza como si todo eso estuviera fuera de nosotros, como si fuera un objeto más que vemos, tocamos y podemos descomponer para analizarlo. Es decir, aplicamos el mismo método para analizar el mecanismo de un coche que para analizar qué soy… y ahí puede estar el error.

Porque la pregunta qué soy no es tratar sobre un objeto, algo exterior a mí mismo. Y por eso la respuesta no puede consistir en decir mi edad, mi procedencia, mi trabajo, si soy padre o madre o hijo de, etc. Cuando nos preguntamos por nuestra propia naturaleza, nos estamos preguntando sobre el mismo que se hace la pregunta. Es como si el ojo se preguntara qué es la visión.

Por tanto hay que emplear otro método, que deje a un lado el pensamiento, la razón, el análisis y ayude a acceder a lo que realmente somos, a nuestra Naturaleza Primordial o a nuestro Ser. Es decir, que no dirija la mente hacia los objetos, lo externo, sino hacia la fuente de todo, que está en uno mismo. El ser humano posee en el fondo de sí mismo lo esencial de toda sabiduría. Lo sepa o no, la verdad está en él mismo y en ninguna otra parte.

Ha de ser un método que se deje llevar por la intuición, la observación y la contemplación, que facilite el situarse como testigo de lo que acontece.

Este método es la indagación, que como define el diccionario es un conjunto de investigaciones que se llevan a cabo para acceder a un asunto oculto o secreto. Hemos de emplear la mente, pero hemos de utilizarla para poder acceder a un lugar más allá de ella misma, que por eso mismo no es objeto de análisis, y por eso se queda sin palabras para poder responder…es el lugar del silencio.

Pero de esto hablaremos otro día.

Hilario Ibáñez